Zoeken
20210218.jpg

Mooie werken door een mooie samenwerking

Welkom bij de Bonth van Hulten

Restauratie van een eeuwenoud monument. Duurzame renovatie van een corporatiewoning uit de jaren '60. Transformatie naar een nieuwe functie. Kleinschalige nieuwbouw op een complexe locatie. Specialismen die vragen om vakmanschap en samenwerking. Hier ligt onze expertise en passie. In restauratie, renovatie, herbestemming en specialistische nieuwbouw.

Wat we doen

Herbestemming

Om verwaarlozing en waardeverlies te voorkomen, wil je leegstaande gebouwen snel een nieuwe bestemming geven. De Bonth van Hulten kan daar als geen ander bij helpen.

Verduurzaming

Renovatie en verduurzaming is wezenlijk anders dan nieuwbouw. Het veronderstelt een andere houding, omdat je in de leefomgeving van mensen werkt. Je wilt hen zo min mogelijk overlast bezorgen.

Restauratie

Het restaureren van een historisch pand vraagt niet alleen bijzondere bouwtechnische kennis. Ook historisch besef en inzicht in procedurele zaken zijn van belang.

Specialistische nieuwbouw

Specialistische nieuwbouw vraagt om vakmanschap, creativiteit en flexibiliteit. En vooral ook inlevingsvermogen. De Bonth van Hulten realiseert nieuwbouw die daadwerkelijk beantwoordt aan de behoefte van opdrachtgever en gebruikers.

Restauratie Kapel Saint Louis

VolkerWessels-onderneming de Bonth van Hulten is in 2020 al aan de slag gegaan met de renovatie van de buitenzijde van Kapel Saint Louis, toen nog in opdracht van VolkerWessels-onderneming Van Agtmaal. Naast de kapel zelf, zijn ook de voorgevel, het klokwerk en de beelden destijds volledig gerestaureerd.

Nu hebben projectleider Geoffrey en zijn team van de gemeente Halderberge ook de opdracht gekregen om de binnenzijde van de kapel te restaureren. Stucwerk van de gewelven wordt volgens oude bouwmethodes hersteld en opschriften worden weer zichtbaar gemaakt. Zo wordt de Kapel klaar gemaakt voor de toekomst en kunnen inwoners en bezoekers er straks genieten van cultureel-maatschappelijke evenementen zoals concerten en exposities.

Lees meer