Zoeken

Duurzaamheid

Of we nu ontwikkelen of realiseren, renoveren of restaureren, duurzaamheid is het uitgangspunt bij alles wat we doen. Omdat we zuinig en verantwoord willen omgaan met wat de aarde ons biedt.

helicon (28).jpg

De ontwikkeling van een duurzame samenleving is één van de grootste uitdagingen van onze samenleving. De Bonth van Hulten neemt hierin graag het voortouw. We passen zoveel mogelijk duurzame materialen en bouwmethoden toe en streven altijd naar een zo laag mogelijk energiegebruik in de gebruiksfase.

Focus op duurzaamheid zit in ons DNA. Het is immers inherent aan een groot deel van wat we doen: via renovatie en restauratie zorgen dat de waarde van een gebouw voort-duurt. 

Verduurzamingsopgave 2028: Géén label E, F en G voor verhuur! Verduurzamingsopgave 2030: CO2-reductie 49%

Verduurzamingsopgave 2050: 2.4 miljoen huurwoningen CO2-neutraal

Emissievrij 2030 beeldmerk_RGB.jpg

Ons ultieme doel

Onze ambitie is om in 2030 volledig emissievrij te werken. Voor een groot deel kunnen we dit zelf en voor een deel hebben we daar ook anderen voor nodig.

tivoli fietsen

Oud Tivoli - Utrecht

Onze verantwoordelijkheid

Wat kunnen we zelf doen? 

Door in te zetten op slimme en gerichte maatregelen halen we op eigen kracht een CO₂-reductie van meer dan 70% in 2030.

 •  Duurzaam wagenpark
  We verduurzamen ons wagenpark, bijvoorbeeld door te elektrificeren. Ook hebben we onlangs gebruikte fietsen gekocht om onze impact op de stad te verminderen. 
 • Verduurzamen locaties
  We verduurzamen onze kantoren en productielocaties, bijvoorbeeld door te isoleren.
 • Materieel en Logistiek
  We maken gebruik van bouwlogistieke hubs en investeren in emissievrij materieel. 
 • Materialenpaspoort
  We leggen gebruikte materialen vast zodat hergebruik later mogelijk is.
onthulling bord klimaatbos

Klimaatbos - Landgoed Cleefswit

Gedeelde verantwoordelijkheid

Waar hebben we ook anderen voor nodig? 

Door intensief samen te werken met onze opdrachtgevers, regelgevers, toeleverings-keten, kennisinstellingen en andere partners, kunnen we volledig emissievrij werken.
 

 •  Afspraken met de sector
  Samen maken we afspraken over duurzaam gebruik van materialen zoals beton, asfalt en hout.
 • Klimaatbossen
  Samen met milieupartijen verbeteren we biodiversiteit en leggen CO₂ vast door te investeren in bossen.
oostvoorne 05-2023 (17).jpg

Woningrenovatie van 62 woningen - Oostvoorne

Biobased en Natuurinclusief

Biobased draagt bij aan minder milieubelastend bouwen. 

Traditioneel bouwen met traditionele materialen zijn milieubelastend en brengen veel CO₂ met zich mee. Om duurzamer te kunnen bouwen met onder andere minder CO₂ uitstoot kunnen we sommige onderdelen van de bouwmaterialen vervangen door Biobased bouwmaterialen. Biobasedmaterialen zijn materialen gemaakt uit hernieuwbare grondstoffen of compleet of gedeeltelijk bestaan uit biologische materialen. Het voordeel van deze materialen is dat ze CO₂ vasthouden/ opslaan en dus minder milieubelastend zijn. 

Met natuurinclusief  bouwen bedoelen we dat we zo vroeg mogelijk al rekening houden met de biodiversiteit in de omgeving.

Er wordt gekeken naar de flora en fauna voorzieningen voor de omgeving, maar ook groen en water met elkaar verbinden. We zorgen ervoor dat groen altijd zo dicht mogelijk bij de bewoners is. Dat is een bewezen meerwaarde voor de woonomgeving.
 

Social Return


Klik hieronder om te zien wat wij doen aan Social Return.  

Sociaal ondernemen

Meer weten?

Wil je meer weten over duurzaam bouwen? Over de visie en aanpak, de mogelijkheden en voordelen? Neem contact op met Vincent van den Nieuwenhuijzen.

Contactpersoon

Nieuwenhuijzen, Vincent van den

Vincent van den Nieuwenhuijzen

Commercieel manager