Zoeken

Verduurzamen

Renovatie en verduurzaming is wezenlijk anders dan nieuwbouw. Het veronderstelt een andere houding, omdat je in de leefomgeving van mensen werkt. Je wilt hen zo min mogelijk overlast bezorgen. Dat is het uitgangspunt bij al onze renovatiewerken.

SI079E~1.JPG

Opdrachtgevers als woningcorporaties en zorginstellingen werken graag samen met de Bonth van Hulten. Ze weten dat wij hun renovatieproject uitvoeren met oog voor circulair materiaalgebruik met alle respect en begrip voor bewoners en gebruikers. We communiceren helder en inlevend over wat er gaat gebeuren en doen er alles aan om hen te ontzien. En we werken LEAN, zodat de werkzaamheden zo snel mogelijk achter de rug zijn. Onze gerenoveerde projecten zijn weer klaar voor een nieuwe duurzame toekomst!

Verduurzamingsopgave 2028: Géén label E, F en G voor verhuur! Verduurzamingsopgave 2030: CO2-reductie 49%

Verduurzamingsopgave 2050: 2.4 miljoen huurwoningen CO2-neutraal

Onze ervaring

Om de vraag van de opdrachtgever te kunnen beantwoorden kan de Total Cost of Ownership worden berekend, waarmee de totale kosten in beeld gebracht worden zodat het optimale vernieuwsniveau- en moment bepaald kunnen worden. Uiteraard is het uitgangspunt om de kosten voor de opdrachtgever zo laag mogelijk te houden. Ons portfolio kent inmiddels heel wat woningbouwprojecten die we in bewoonde staat hebben gerenoveerd. Tot volle tevredenheid van opdrachtgevers én bewoners. Niet in de laatste plaats vanwege de vaste contactpersoon op locatie, bij wie men altijd terecht kan.

     

.