Zoeken
vghuis.jpg

Vincent van Goghhuis

Het Vincent van Goghhuis is de samenvoeging van een pastorie, ooit het geboortehuis van de schilder, en een karaktervolle patriciërswoning. De Bonth van Hulten renoveerde de panden en realiseerde een verbinding daartussen. Die glazen corridor, tussenlid genoemd, vormt de spil in het ontwerp.

Onze werkzaamheden

De toevoegingen, die al renoverend zijn aangebracht, zijn subtiel en versterken het bestaande. De bestaande panden zijn zorgvuldig gerenoveerd. Authentieke details zijn op ambachtelijke wijze hersteld. Nieuwe elementen zijn sober en doelmatig gehouden en bieden een herkenbaar contrast. De bestaande panden blijven duidelijk herkenbaar en de ingrepen zijn ondergeschikt gemaakt aan de functionaliteit. Door dit consequent te doen, ontstaat een bijzondere sfeer waarin de zuiverheid van de nieuwe ruimten de rijke herinnering doet herleven.

Vanzelfsprekend is de duurzaamheid van de bestaande situatie verhoogd door de renovatie. De buitenwanden zijn geïsoleerd, de ramen zijn voorzien van voorzetramen en het dak is vernieuwd. Het nieuwe glazen tussenlid voorziet in passieve zonne-energie. De bouwkundige ingrepen zorgen samen met een eigentijdse installatie voor een laag energiegebruik.

Contractvorm

Door de methode Build and Construct, waarbij alle disciplines verantwoordelijk waren voor hun eigen inzet en het eindresultaat, is het project binnen het budget en de planning gerealiseerd met een hoge kwaliteit en afwerkingsniveau. Het team heeft ook duidelijke afspraken gemaakt over de wijze van samenwerking, besluitvorming en informatie-uitwisseling. Verder zijn de randvoorwaarden bepaald waardoor het proces effectief kon verlopen. De bouwpartners en de opdrachtgever hadden een flexibele houding tijdens het ontwikkelingsproces met betrekking tot de ideeën die werden aangedragen. Alle betrokkenen waren bereid de eigen gedachtenpatronen ter discussie te stellen en nieuwe te onderzoeken, waren enthousiast en motiveerden elkaar om verder te denken. Niet alles werd dichtgetimmerd met specificaties, maar er werd gestuurd op gewenste resultaten.

Resultaat

Het onroerend goed is sterk in waarde gestegen. Enerzijds doordat de panden nu weer voldoen aan de hedendaagse eisen qua comfort en hun nieuwe functie als museum, anderzijds door de maatschappelijke plaatselijke herwaardering voor de geboorteplek van Vincent van Gogh. Internationaal heeft deze plek een sterke aantrekkingskracht voor toeristen. Het samenvoegen van twee voormalig vrij van elkaar staande woonhuizen uit 1900 tot een samenhangend museum geeft uitdagingen en problemen die opgelost dienen te worden. Deze uitdagingen lagen op verschillende gebieden, waaronder de museale routing en de toegankelijkheid voor mindervaliden. Ook moest het eindresultaat recht doen aan het leven van Van Gogh als kind en moest het mogelijk zijn wisselexposities over hedendaagse kunstenaars te presenteren. De inpassing van het VVV-kantoor, de bibliotheek en het restaurant, die een plek moesten krijgen in deze routing, vergde op zich al behoorlijk wat creativiteit. Dat geldt ook voor de integratie van de klimaatinstallaties en de innovatieve museale digitale tentoonstellingstechnieken in de oude panden.