Zoeken
de leest (03)_website.jpg

Theater De Leest

Het bestaand theater De Leest is in de jaren ’90 gebouwd en na de verbouwing een aanwinst voor het aanzicht van het gehele Vredesplein!

Onze werkzaamheden

Het gebouw is aan de westzijde uitgebreid met 2 bouwlagen waarbij de bestaande gevellijn is gesloopt. Daarbij is de grote vide op de eerste verdieping dicht gelegd en is er in het gebouw een extra theaterzaal gerealiseerd. Voor deze zaal is inpandig een nieuwe constructie gerealiseerd die tevens boven het bestaande gebouw uitkomt. De gebouwhoogte is ter plaatse van de nieuwbouw verhoogd van 11 naar 14 meter.    

Van de bestaande onderconstructie is een gedeelte vanaf de eerste verdiepingsvloer gehandhaafd, namelijk het gedeelte van de garderobe, keuken en toiletgroepen. Deze ruimtes zijn gedurende de gehele uitvoering in gebruik geweest bij de exploitatie van de grote zaal. De hei werkzaamheden in de in gebruik zijnde foyer zijn in de nacht en ochtend uitgevoerd, de overige werkzaamheden tussen twee seizoenen in.

 

Uitdagingen

Een uitdaging tijdens het project was de bouwplaats. Aan de achterzijde liep namelijk een busbaan. Deze is tijdens de bouw deels voorzien van een overkragende steiger. Naast de westgevel lag een hogedruk gasleiding en in de noordgevel zit de hoofdingang. Deze ingang bleef tijdens de gehele bouwtijd in gebruik voor bezoekers.

Ook is een deel van het gebouw tijdens de uitvoering in gebruik gebleven. Dit vroeg extra aandacht voor de veiligheid tijdens de bouw.