Zoeken
Stadsschouwburg

Stadsschouwburg

Herstel vloer zocherfoyer

De Bonth van Hulten realiseert in opdracht van Gemeente Utrecht het meerjarig onderhoud aan de historische gebouwen die gemeentelijk bezit zijn. De Stadsschouwburg is een van deze karakteristieke panden.

Herstelwerkzaamheden aan de ondervloer zijn uitgevoerd. Waar mogelijk zijn de tegels gerepareerd en teruggeplaatst; de onherstelbare tegels zijn vervangen. Oorspronkelijk bevatte het een Bleu Belge, maar dit is niet langer beschikbaar omdat de groeve nu gesloten is. Na overleg met Monumentenzorg is er een vervangend materiaal gekozen: Noir Du Masy, wat zorgt voor een fraai eindresultaat. 

Ook is er een dilatatievoeg aangebracht om de natuurlijke werking van de vloer op te vangen, waardoor de kans op schade in de toekomst wordt uitgesloten.