Zoeken
OLV kerk Roosendaal 031.jpg

Onze Lieve Vrouwe kerk

De Bonth van Hulten restaureert de Onze Lieve Vrouwe kerk in Roosendaal.

Historie

De in 1868 gebouwde noodkerk blijkt al snel te klein te zijn om alle kerkgangers te kunnen opvangen. Daarom wordt al na twee jaar besloten om een definitieve kerk versneld te gaan bouwen. In 1874 kiest men uit verschillende ontwerpen dat van architect Th. Asseler uit Amsterdam. Hij heeft een gebouw in Romaansbyzantijnse stijl ontworpen. In 1909 blijkt de kerk wederom te klein. Men besluit van het bestaande koor een viering te maken en aan de viering een verlengd koor te bouwen. In 1968 is de kerk aan een grote restauratie toe. Om de gelovigen meer bij de Eucharistieviering te betrekken, worden er een nieuw priesterkoor en een altaar onder de vieringtoren geplaatst. 

Onze werkzaamheden

Door gebrek aan financiële middelen wordt er vanaf die periode nauwelijks meer onderhoud gepleegd aan de kerk. In 2004 worden er tijdens onderhoudswerkzaamheden grote problemen ontdekt in de kap en wordt er een restauratieplan geschreven. Het restauratieplan voorziet in de volgende onderdelen:

Lei- en loodwerk
Het dak was in het verleden voorzien van shingles. Deze shingles hadden de ventilatie in de kap zodanig veranderd dat er diverse zwammen en schimmels waren ontwikkeld. Dit had een negatief effect op de staat. Daarom is al het lei- en loodwerk vervangen.

Houtwerk
Door de vochtproblemen in de muurstijlen, muurplaten en diverse overige houtwerken, was dit alles aangetast. Deze onderdelen zijn vervangen.

Metsel- en voegwerk
Divers voegwerk was in het verleden verkeerd hersteld en diende opnieuw te worden aangebracht. Divers metselwerk is door roestvorming van de aanwezige metalen kapot gegaan en is opnieuw ingeboet.

Goten
De goten en rotte gootbodems zijn vervangen.

Overig
De kerk is verder volledig geconserveerd (schilderwerk en houtconservering). De elektra en bliksembeveiliging zijn aangepast.