Zoeken
foto's 068.jpg

MFA Caleidoscoop

De Bonth van Hulten realiseerde de nieuwbouw van de multifunctionele accommodatie (MFA) Caleidoscoop in de Vlijmense wijk Vliedberg.

Indeling

In het complex zijn een peuterspeelzaal, een kinderdagverblijf, een basisschool, buitenschoolse opvang, gymzaal en kantoren ondergebracht. Samen zorgen ze voor veel levendigheid in het complex. Het gebouw is een ontmoetingsplek voor jong en oud met een wijkwinkel, wijkagent, een buurthuis en maatschappelijk werk. Op de eerste en tweede verdieping van het gebouw zijn 42 huurwoningen. Deze woningen zijn verdeeld over drie vleugels met elk een eigen toegangshal met lift. In de veertien appartementen van de middelste vleugel wonen verstandelijk gehandicapten onder begeleiding.

Het gebouw

Het gebouw is opgezet met een kolommenstructuur en niet dragende binnenwanden. Deze flexibiliteit wordt nog vergroot door een aantal vouwwanden. Het gebouw kon daardoor kleiner in oppervlak worden, terwijl de bezettingsgraad van de ruimten hoog is.

Typerend zijn de metselwerkgevels op de begane grond met daarboven gevels van stucwerk. De architectuur kenmerkt zich verder door brede sparingen in een vast patroon, met daarachter verschillende gebruiks- en verblijffuncties. Er is gewerkt vanuit een duurzaam installatieconcept, gebaseerd op laagtemperatuurverwarming en koeling. Dit is gecombineerd met warmte en koudeopslag in de bodem en ventilatie volgens het principe van de ‘frisse scholen'.

Proces

De Bonth van Hulten was de bouwkundige bouwteampartner in dit proces. Als aannemer waren we nauw betrokken bij de gehele technische ontwikkeling van het project. Tijdens de fases SO, VO en DO was er intensief contact met opdrachtgever en ontwerper. Zo konden wij binnen budget blijven. Om maximale snelheid in het werkvoorbereidingstraject te creëren zijn de bestektekeningen door eigen tekenaars van De Bonth van Hulten uitgewerkt als werktekeningen. Dit leverde zes weken tijdwinst op, die noodzakelijk was voor de gewenste oplevering van het schoolgebouw. Vervolgens is de bouwvergunningsaanvraag met aanvullende bestekstukken en gedetailleerde eindbegroting gereed gemaakt tot contractstukken.

Omvang project

 

 

Basisschool 't Palet 1.158 m2
Kinderdagverblijf en BSO 600 m2
Peuterspeelzaal 227 m2
Wijkwinkel-kantoren 127 m2
Maatschappelijk werk en dienstverlening Juvans 154 m2
‘Palet' centraal inclusief verkeersruimtes 441 m2
Gymzaal 442 m2
Buurthuis ‘De Mand 1.061 m2
28 appartementen Cello 835 m2 
42 huurappartementen 2.997 m2