Zoeken
Juli 2008 052.jpg

Kasteel de Haar

De Bonth van Hulten realiseert de grootschalige restauratie aan kasteel de Haar in Haarzuilens.

Wat vooraf ging

In het jaar 2001 besloot het ministerie voorbijzondere gebouwen en complexen met restauratieachterstand een speciale subsidieregeling in het leven te roepen. Ook Kasteel de Haar kwam dankzij haar grote cultuurhistorische waarde en unieke positie in aanmerking om deel te nemen aan deze "Rijkssubsidiering Grootschalige Restauraties" ofwel de Kanjerregeling. Zodoende zijn wij in 2006 betrokken geraakt bij deze omvangrijke restauratie.

Om kasteel de Haar te Haarzuilens in goede conditie te houden is een omvangrijk restauratietraject ingezet.

 

Onze werkzaamheden

Totale restauratie van het exterieur inhoudende de daken en gevels, metselwerk, voegwerk kozijnen, luiken, etc.

De restauratie is gefaseerd uitgevoerd. De grootste fase van de restauratie was de grootste toren genaamd " De Riddertoren".

De buitenzijde van de gevels zijn van top tot teen aangepakt, zo is het metselwerk waar nodig vervangen, de glas in loodramen werden gerestaureerd alsmede de leien op het dak. Tevens is er een nieuwe ridder van brons gemaakt en teruggeplaatst op de toren.