Zoeken
helicon (26).jpg

Helicon VMBO

Het huidige Helicon-gebouw dateert van 1980 en was na 35 jaar intensief gebruik toe aan een opknapbeurt. De Bonth van Hulten renoveerde het Helicon-gebouw 's-Hertogenbosch. Door bouwkundige aanpassingen kan de school haar onderwijskundige wensen weer realiseren.  

De nieuwe buitengevels hebben een wand, of zoals de school zegt, een ‘waterval’ van natuurlijk groen die het Helicon-onderwijs symboliseert.

Het hoofdgebouw telt drie bouwlagen. De andere drie bouwdelen met elk één bouwlaag zijn de aula, een praktijkvleugel en een sportgedeelte met gymzalen en was- en kleedruimtes.

Gedurende de zomervakantie zijn aula en wasgelegenheden volledig verbouwd.

Tijdens de werkzaamheden aan de hoogbouw waren er dagelijks 150 leerlingen aanwezig in aula en praktijklokalen. Dus het was zaak om de werkzaamheden goed met de school af te stemmen zodat de renovatie als het onderwijs op een prettige en veilige manier konden worden uitgevoerd.