Zoeken
IMG_0088.JPG

Heilige Bavo kerk

De Sint-Bavokerk in Harmelen is een Rooms-Katholieke parochiekerk, gewijd aan de heilige Bavo van Gent. De bouw van het huidige Rijksmonument startte in 1916, naar een ontwerp van architect Jan Stuyt. Op 8 mei 1917 werd de kerk ingewijd door mgr. Van de Wetering, aartsbisschop van Utrecht. De Parochie van de Heilige Drie-Eenheid nam De Bonth van Hulten in de arm om het dak en de gevels van de kerk vakkundig te restaureren.

Toen Jan Stuyt aan het begin van de 20ste eeuw zijn ontwerp aan de aartsbisschop voorlegde, vond deze het aanvankelijk te prestigieus voor Harmelen. Nu de kerk er weer in zijn volle glorie bij staat, kunnen we alleen maar blij zijn dat het dorp toch zijn Sint-Bavo heeft gekregen. 

Onze werkzaamheden

De Sint-Bavo onderging een grondige opknapbeurt. We hebben de scheuren in de gevels ingeboet, het voegwerk hersteld en de knipvoegen zorgvuldig gerestaureerd. Alle kozijnen zijn schoongemaakt en geschilderd. Ook het dak vroeg veel aandacht. We hebben het dakbeschot, de panlatten, tengels en folie hersteld en de bestaande dakpannen opnieuw gelegd. Voor de kapotte pannen hebben we nieuwe geleverd en teruggeplaatst. Van enkele glas in lood ramen in de toren is het lood vervangen.