Zoeken
bunker houten (02).jpg

Fort 't Hemeltje

Fort ’t Hemeltje is het laatst gebouwde fort van de Nieuwe Nederlandse Waterlinie. Deze voor ons land zo belangrijke verdedigingslinie verving vanaf 1871 de Hollandse Waterlinie, die al eind 17eeuw werd opgetrokken. De linie verdedigde met in totaal 46 forten een strook grond die niet onder water te zetten was en de spoorlijn ’s-Hertogenbosch-Utrecht. ’t Hemeltje werd gebouwd in de jaren 1877-1881 en is tot 1993 in gebruik gebleven van Defensie. De nieuwe eigenaar Staatsbosbeheer nam De Bonth van Hulten in de arm voor een grondige restauratie van dit bijzondere stukje erfgoed.

Onze restauratiewerkzaamheden

Voordat we konden starten met de restauratiewerkzaamheden, moest een uitgebreid explosievenonderzoek plaatsvinden. Het fort deed namelijk tot 1993 dienst als munitiedepot en werkplaats voor renovatie van munitie.

Het fort bestaat uit verschillende gebouwen; wij restaureerden de Flankbatterij, de Remise en het Verbruiksmagazijn. Om bestaande lekkages te verhelpen, werden alle aansluitingen van metselwerk en grond, zogenoemde afdekranden, vrijgegraven en met liquid rubber dichtgezet. Daarnaast restaureerden we het voeg- en metselwerk. Gaten in de gevel werden hersteld, zodat vleermuizen in het fort kunnen blijven nestelen. Tot slot zijn van alle bovenstaande gebouwen de letters, deuren en stalen onderdelen opnieuw geschilderd. ’t Hemeltje ligt er weer in al zijn pracht bij.

Onze onderhoudswerkzaamheden

In 2021 zijn wij opnieuw aan de slag gegaan bij dit bijzondere fort. Dit keer ging het om onderhoudswerkzaamheden aan de luiken van kazemat F. 
Verder hebben wij ook diverse metselwerken in orde gemaakt, de waterdichting verbeterd en vleermuisvoorzieningen aangebracht in het fort.

Toekomst

Tegenwoordig is Fort ’t Hemeltje voor een groot deel in gebruik als kantoorruimte voor verschillende ondernemers die actief zijn op het gebied van duurzaamheid.