HomeProjecten De Vereeniging

De Vereeniging

Nijmegen

De werkzaamheden in fase 1 betreffen het realiseren van een nieuwe installatiekelder voor de koeling buiten het gebouw, het realiseren van een installatiekelder die aansluit op de bestaande kelder.

 

 

 

Daarnaast is de gehele zolder voorzien van akoestische schil om geluid van binnen en buiten te weren. Hiervoor is de gehele zolder voorzien van nieuwe vloeren, aanpassingen om dit gewicht te dragen en zijn voorzieningen gemaakt voor de installaties op de zolder.
Op en voor het toneel zijn akoestische elementen, klankkaatsers in verschillende vormen en materialen geplaatst om het geluid op een juiste wijze te verspreiden door de zaal.
In de backstage ruimtes is een uitgebreide asbestsanering geweest en zijn de ruimtes nadien weer aangepast aan de wensen van de opdrachtgever.

 

Renovatie De Vereeniging Nijmegen foto Broer van den Boom Renovatie De Vereeniging Nijmegen foto Broer van den Boom Renovatie De Vereeniging Nijmegen foto Broer van den Boom Renovatie De Vereeniging Nijmegen foto Broer van den Boom Renovatie De Vereeniging Nijmegen foto Broer van den Boom Renovatie De Vereeniging Nijmegen foto Broer van den Boom Renovatie De Vereeniging Nijmegen foto Broer van den Boom

De ruimte onder het amphi-theater is geheel gestript en voorbereid om hier de garderobe in te maken.
Aan de buitenzijde van het pand zijn storende elementen in de vorm van rolluiken, installaties en opbouwen verwijderd en op monumentaal verantwoorde wijze hersteld.

Voorafgaand aan de uitvoering maken wij deel uit van een bouwteam om te komen tot een 100% uitvoeringsgereed ontwerp. Dit bouwteam bestaat uit opdrachtgever, gemeente, architect, adviseurs, constructeur, hoofdaannemer en installateurs.

Het uitvoeren van de bouwkundige werkzaamheden wordt in twee fasen uitgevoerd: in de zomermaanden juni t/m september van 2014 en 2015.

Feiten & cijfers

 • Status
  Opgeleverd
 • Opdrachtgever
  Stichting Keizer Karel Podia
 • Architect
  Braaksma en Roos Architecten
 • Projectcategorieën
  Renovatie
+