Zoeken
de vereeniging 001.jpg

De Vereeniging

     

Bouwteam

Voorafgaand aan de uitvoering maakte wij deel uit van een bouwteam om te komen tot een 100% uitvoeringsgereed ontwerp. Dit bouwteam bestond uit opdrachtgever, gemeente, architect, adviseurs, constructeur, hoofdaannemer en installateurs.

 

Onze werkzaamheden

Het uitvoeren van de bouwkundige werkzaamheden is in twee fasen uitgevoerd. De werkzaamheden betroffen het realiseren van een nieuwe installatiekelder voor de koeling buiten het gebouw, het realiseren van een installatiekelder die aansluit op de bestaande kelder. Daarnaast is de gehele zolder voorzien van akoestische schil om geluid van binnen en buiten te weren. Hiervoor is de gehele zolder voorzien van nieuwe vloeren, aanpassingen om dit gewicht te dragen en zijn voorzieningen gemaakt voor de installaties op de zolder.

Op en voor het toneel zijn akoestische elementen, klankkaatsers in verschillende vormen en materialen geplaatst om het geluid op een juiste wijze te verspreiden door de zaal.
In de backstage ruimtes is een uitgebreide asbestsanering geweest en zijn de ruimtes nadien weer aangepast aan de wensen van de opdrachtgever.

De ruimte onder het amphi-theater is geheel gestript en voorbereid om hier de garderobe in te maken. Aan de buitenzijde van het pand zijn storende elementen in de vorm van rolluiken, installaties en opbouwen verwijderd en op monumentaal verantwoorde wijze hersteld.