Zoeken
Restauratie Grote Kerk Breda 171117_780.jpg

De Grote Kerk

De toren die 97 meter de hoogte in rijst, is tot in de verre omgeving zichtbaar. Hij maakt de Grote Kerk – ook wel Onze-Lieve-Vrouwekerk – tot hét herkenningspunt van Breda. De gotische kruisbasiliek, gebouwd in de periode 1400-1548, behoort tot de mooiste Rijksmonumenten van Noord-Brabant. Meer nog, zij is van nationale betekenis, want hier rusten de vroege voorvaderen van onze koninklijke familie, het geslacht Van Nassau-Dillenburg. De Bonth van Hulten voerde hier een belangrijk onderhoudsproject uit en herstelde een aantal verouderde elementen vakkundig in originele staat.

Onze werkzaamheden

Bij dit restauratiewerk ging de aandacht hoofdzakelijk naar de schil van de kerk.  Zo is het gehele dak hersteld; houten kapconstructie, leien dakbedekking, vlonders, dakbeschot en dakkapellen. We herstelden het voegwerk van de gevel, evenals de kozijnen, het glas in lood, de luiken en deuren. Ook de kit van de beglazing is vervangen. De goten en hemelwaterafvoeren zijn grondig gereinigd en hersteld en we restaureerden de natuursteenwerken, het pleisterwerk en het stucwerk. Binnen in de kerk namen we de preekstoel, de prinsenbank en het hek van de doopkapel zorgvuldig en respectvol onder handen.

Uitdagingen

Bij dit imposante restauratieproject was de uitdaging niet in de laatste plaats van logistieke aard. De kerk ligt in het centrum van de stad, waardoor we maar weinig ruimte hadden voor de bouwplaats op het kerkplein. Door de krappe straatjes en het eenrichtingsverkeer was de bereikbaarheid ook zeer beperkt. Het aan- en afvoerend bouwverkeer reed aan de hand van bloktijden. Omdat de kerk tijdens de werkzaamheden in gebruik bleef, hadden de toegankelijkheid en de veiligheid van de kerkgangers de hoogste prioriteit. Zo hebben we een tijdelijke spatconstructie toegepast, omdat we gevelmetselwerk tussen twee kozijnen moesten slopen. 

De Grote Kerk ligt er weer florissant bij en geldt opnieuw als de monumentale parel van Breda.