Zoeken
vorsepoel boxtel 29.jpg

Basisschool Vorsenpoel

Renovatie van een in gebruik zijnde basisschool De Vorsenpoel te Boxtel.

Een school verbouwen en renoveren terwijl de lessen gewoon doorgaan. Het gebeurde bij basisschool Vorsenpoel in Boxtel. De Bonth van Hulten kreeg de opdracht om al werkend de overlast zo veel mogelijk te beperken voor onderwijsgevenden en kinderen. Het werk werd om die reden opgedeeld in zes fases, waarbij duidelijke afspraken werden gemaakt over de aard van de werkzaamheden, het geluidsniveau en voortgang.

In nauw overleg werd de voortgang bewaakt, zodat de school tijdig kon anticiperen en hun verhuizing kon regelen. Bij de uitvoering werd zo veel mogelijk rekening gehouden met de lesuren om de overlast voor beide partijen tot een minimum te beperken.

Het werk bestond onder meer uit de sloop en herbouw van een bijgebouw en vervolgens de nieuwbouw voor partners van het educatieve centrum. Ander werk betrof de verbouwing van toiletgroepen, het aanbrengen van een nieuw plafond, het realiseren van nieuwe vloerafwerkingen in gangen en lokalen, het plaatsen van nieuwe kasten, het plaatsen van nieuw gelaagd isolatieglas in net zo nieuwe aluminium kozijnen, het aanbrengen van een nieuwe dakbedekking over de bestaande, het schuren en schilderen van luifels en kozijnen en het renoveren van het schoolplein met bestaand materiaal.