Zoeken
Barak 1b Vught.jpg

Barak 1B

Barak 1b is de laatste nog staande gemetselde barak uit de Tweede Wereldoorlog in Nederland.

Historie

Hij is opgetrokken in 1942 en begin 1943 in gebruik genomen door de SS. Het kamp werd in 1944 bevrijd en is daarna in gebruik genomen als gevangenis en interneringskamp. Na deze periode is het kamp gebruikt voor de huisvesting van de gevluchte Molukse gemeenschap. In 1992 zijn de meeste barakken gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Alleen barak 1 bleef bestaan als kerk en buurthuis.

Het voorste deel, barak 1a, werd opgeknapt door de Molukse kerkgemeenschap, terwijl het achterste deel in verval raakte. Vanuit diverse vrijwilligersorganisaties werd jarenlang gestreefd om dit beladen gebouw te behouden voor toekomstige generaties. Uiteindelijk werd in 2011 het budget bijeen gebracht om het werk ook daadwerkelijk te kunnen gaan uitvoeren. De bestaande barak werd uitwendig gerestaureerd naar de staat die hij had in de tijd dat de Molukse gemeenschap er hun intrek had genomen. De ruimten zullen als museum dienst doen. Voor verdere informatie zie www.nmkampvught.nl.

Werkzaamheden

  • Dakbeschot, constructie en dakbedekking zijn vernieuwd
  • Kozijn en gevel zijn gerestaureerd en geschilderd
  • De fundering is hersteld en er zijn nieuwe vloeren aangebracht
  • Er is een complete duurzame installatie ingebouwd

In en aan de barak waren diverse asbesthoudende materialen aanwezig. Met name de golfplaten en installatie aftimmeringen. Door plaatselijke instorting van het dak waren diverse ruimtes besmet en was een geconditioneerde sanering noodzakelijk.