Zoeken
Annastede_00.jpg

Anna Stede

De Annakerk heeft haar duurzaamheid allang bewezen. Ze heeft de eeuwen getrotseerd, waarbij het interieur goed geconserveerd is gebleven. De Bonth van Hulten realiseerde de restauratie en herbestemming van de voormalige Anna Kerk.

Het ontwerp

In de kerk is naar een ontwerp van architectenbureau Oomen Havermans Waltjen een op zichzelf staand glazen “doos” gerealiseerd. Deze glazen doos is reversibel indien gewenst kan de kerk weer in haar vorige staat hersteld worden.

Voor de kantoorruimte is gekozen voor zoveel mogelijk glas om de maximale transparantie te kunnen bereiken. Het is ook een voorbeeld van slim compartimenteren; het kantoor in de glazen doos kan goed geclimatiseerd worden. Niet het hele volume van de kerk hoeft verwarmd te worden om comfortabele werkplekken te realiseren.

Het rijksmonument een neo-gotische kruisbasiliek, die na enige jaren leeg te hebben gestaan, in eigen beheer is aangekocht heeft deze opvallende transformatie ondergaan.

Het complex beslaat vier bouwlagen die ieder afzonderlijk als kantoor te gebruiken zijn. Een extra kantoorruimte bevindt zich op het balkon op de plaats van het vroegere kerkorgel. Respect voor de bestaande bouw, een rijksmonument, was een vereiste. Tevens moest de nieuwe structuur kunnen worden verwijderd zonder ernstige schade toe te brengen aan de kerk. Om aan deze voorwaarden te voldoen werd een 'gebouw-in-een-gebouw' ontworpen dat vrijwel geheel losstaat van de kerk; alleen de vloeren van de eerste verdieping zijn verankerd in de kerkmuur en voor de stabiliteit van de staalconstructie zijn enkele duwstangen geplaatst.

 

Sfeer

Uitgangspunt was zo veel mogelijk de sfeer van de oude kerk behouden. De eerste twee traveeën zijn vrij gehouden van bebouwing zodat bij binnenkomst de hoogte en diepte van de kerk kunnen worden ervaren. Deels fungeren de oorspronkelijke kerkmuren als begrenzing van de ruimtes. Nieuwe wanden bestaan uit glas waardoor het zicht op de kerk behouden blijft en het licht van de glas-in-loodramen de ruimtes kan bereiken. Om dit ook voor de begane grond te laten gelden werden in de vloer en rondom de pijlers op de eerste verdieping stroken glas aangebracht. De enige niet-transparante ruimtes zijn de toiletten en opslagruimten. Deze bevinden zich in donkerhouten kasten en vormen herkenbare punten in de ruimte zonder dat ze de aandacht afleiden van het hoofdontwerp.

Oude interieurelementen vormen markante onderdelen in hun nieuwe omgeving. Op de begane grond zijn de biechtkamers en preekstoel behouden gebleven. Verschillende zichtlijnen leiden hier naar het van oudsher belangrijkste punt in de kerk: het koor met zijn lichtgroene decoratiepatroon. Op de eerste en tweede verdieping, deels overkapt door de gewelven van de zijschepen, is het koor eveneens een belangrijke blikvanger. Bovendien vormen hier de zuilen met hun sierlijke inscripties harmonieuze ankers in de ruimte. De bovenste verdieping wordt geheel afgesloten door het kruisgewelf van de kerk zelf.

De kerk ervaar je op ieder moment. Werken met uitzicht op glas-in-lood ramen die weerspiegelen in de glazen nieuwbouw.

Onze werkzaamheden

Het project Anna Stede is een combinatie van restauratie en nieuwbouw. De buitenschil is volledig gerestaureerd. De leien zijn vervangen, delen van de kap hersteld, de torentjes opnieuw in het lood gezet en de glas-in-lood ramen zijn geheel gerestaureerd. Aan de buitenzijde is nauwelijks te zien dat de kerk een nieuwe functie heeft gekregen.

In totaliteit is 2700 m2 kantoorruimte gerealiseerd.