Zoeken
domplein 18-07-2022 (02).jpg

Academiegebouw en transcomplex

Het Academiegebouw in Utrecht is hét hoofdgebouw van de Universiteit Utrecht en is gelegen in een hoek van het Domplein.

De universiteit van Utrecht was vanaf haar ontstaan gevestigd in enkele bijgebouwen van de Domkerk, met name in de kruisgang en de kapittelzaal. Deze laatste zaal is verbonden met het Academiegebouw en doet dienst als aula. Op 23 januari 1579 werd in deze zaal de Unie van Utrecht gesloten. Pas in de negentiende eeuw ontstond be-hoefte aan een representatief universiteitsgebouw aan het Domplein.

In opdracht van Universiteit Utrecht realiseert de Bonth van Hulten restauratiewerkzaamheden aan zowel interieur als exterieur. Omdat het gaat om een prachtig Rijksmonument sluiten de werkzaamheden aan dit pand uitermate goed aan bij de expertise van de Bonth van Hulten. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om gevelrestauratie, dakwerk– en metselwerk, brandwerende voorzieningen monumentale kozijnen.

Wat bijzonder is tijdens de werkzaamheden, is dat het pand volledig in gebruik is gebleven. Hierbij hebben wij ons dus moeten aanpassen aan de lesroosters van de Universiteit.

Daarbij is het Academiegebouw gelegen in de drukke binnen-stad van Utrecht, waardoor aan– en afvoer van materiaal en materieel een belangrijk onderdeel is van onze werkzaam-heden. Hiervoor hebben we dan ook gebruik gemaakt van de BouwHub.