Zoeken

Woningverduurzaming Utrecht

Goed nieuws! We starten eind 2020 met de werkzaamheden in Utrecht in opdracht voor de Utrechtse woningcorporatie Bo-Ex.

Exterieur 5.jpg

Na een intensief traject en een vertraging wegens de corona-pericelen is de draagkracht van 70% onder de bewoners gehaald!

In Utrecht gaan we 84 portiekwoningen aan de Rembrandtkade en de Albert Neuhuysstraat renoveren en verduurzamen. De werkzaamheden bestaan uit het groot onderhoud van de woningen. Deze zijn gericht op het bestrijden van vocht, tocht, koude en schimmel met als doel het creëren van een gezond binnenklimaat. De woningen worden energetisch verbeterd. Om deze labelsprong te maken zal er aanvullend geïsoleerd worden gecombineerd met het verduurzamen van de installatietechniek. Ook wordt de brandveiligheid van de woningen geoptimaliseerd en de aanwezige asbest gesaneerd.

Contactpersoon