Zoeken

UPDATE: Uitbreiding management team

Afbeelding1.jpg

Even voorstellen

  • Jurgen Schoenmakers, ervaren in woningbouwrenovatie, ketensamenwerking, kantoorrenovatie en herbestemming bij Dura Vermeer.  Tevens voormalig Manager Duurzaamheid van Dura Vermeer waar hij vanuit de divisie bouw en vastgoed de cultuurverandering heeft aangejaagd naar uitstootloos, circulair en natuurinclusief bouwen. Per 1 november is Jurgen werkzaam voor de Bonth van Hulten als commercieel manager. 
  • Vincent van den Nieuwenhuijzen, is ervaren in de project- en gebiedsontwikkeling, herbestemmingsopgave en specialistische nieuwbouw. Deze ervaring heeft hij opgedaan en voorheen ingezet bij ons zusterbedrijf Aannemersbedrijf van Agtmaal. Per 1 oktober is Vincent werkzaam voor de Bonth van Hulten als commercieel manager. 
  • Hugo Bijnen, na een carrière van 18 jaar bij BAM in uiteenlopende functies, is hij met een passie voor restauratie en herbestemming sinds 2016 actief als bedrijfsleider bij De Bonth van Hulten. Niet alleen vanwege de technische uitdaging, ook door de noodzakelijk intensieve teamsamenwerking met alle betrokkenen die nodig is om onze bijzondere projecten te laten slagen.  

Restauratie, renovatie, herbestemming en specialistische nieuwbouw.

Samen zijn wij ervaren in de brede opgave rondom de bestaande gebouwde omgeving. Daarmee geven wij invulling aan vier pijlers: restauratie, renovatie, herbestemming en specialistische nieuwbouw.

De opgave in de bestaande bouw wordt steeds robuuster en complexer. Energietransitie, grondstoffentransitie, natuur inclusief bouwen en sociale inclusiviteit zijn thema’s die sterk verweven zijn met de huidige bouwopgave. Bovendien zien we dat de opgave verplaatst van de uitleg locaties naar de binnenstedelijke verdichtingsopgave. Dat vraagt om andere expertise en goed stakeholdermanagement.

In het karakter van De Bonth van Hulten staat daarom verbinding centraal, naar onze eigen mensen maar ook onze partners en opdrachtgevers. Hoe we met elkaar omgaan vinden we belangrijk. Verbinding is één van de kernwaarden die je daarom sterk terug ziet in het drietallige management team.

Wij zijn een gecertificeerd restaurateur met eigen vakmensen, werken met verschillende woningbouwcorporaties aan de verduurzamingsopgave van hun woningportefeuille. Maar geven ook nieuwe invullingen aan bestaande gebouwen in een eigen ontwikkeling dan wel met externe ontwikkelaars. Daarnaast realiseren we ook met regelmaat kleinschalige nieuwbouwprojecten met een specialistisch karakter.

Ben jij werkzaam bij of ben jij een ontwikkelaar, woningcorporatie, belegger, investeerder, of heb je op een andere manier een passie voor de bestaande bouwopgave. Neem dan eens contact op met één van ons voor een kop koffie!