Zoeken

Start renovatie Utrecht

We zijn afgelopen week van start gegaan met de renovatie van de portiekwoningen aan de Rembrandtkade en de Albert Neuhuysstraat. Het project bestaat uit de renovatie en verduurzaming van 84 woningen.

20190219_141112.jpg

De werkzaamheden bestaan uit groot onderhoud van de woningen. Deze zijn gericht op het bestrijden van vocht, tocht, koude en schimmel met als doel het creëren van een gezond binnenklimaat. De woningen worden energetisch verbeterd. Om deze labelsprong te maken zal er aanvullend geïsoleerd worden gecombineerd met het verduurzamen van de installatietechniek. Ook wordt de brandveiligheid van de woningen geoptimaliseerd en de aanwezige asbest gesaneerd.