Zoeken
lunetten 09-2022 (21).jpg

Social Return of Investment

Met de feestdagen in het verschiet en een groter bewustzijn van de verantwoordelijkheid om anderen te helpen, willen we even stilstaan bij onze verplichting op het gebied van SROI.

Social Return Of Investment is er op gericht om, met een deel van de aanneemsom, sociale impact te maken. Bijvoorbeeld door een werkleerplek mogelijk te maken of in te kopen bij een sociale onderneming.

Bij het restaureren van de Lunetten was dit een heel belangrijk aspect van de opdracht, namelijk 3% van de aanneemsom. Nu we bijna voltooid zijn met de restauratie van de muren en kazematten, zijn we verheugd te melden dat we ruim 20% boven deze doelstelling uitkomen.

Via VolkerWessels Inclusief begon Rob als opperman, maar inmiddels is hij aan het oefenen als leerling metselaar. Zijn juiste instelling en toewijding hebben we beloond; hij mag zijn rijbewijs behalen. Dat geeft hem, nadat deze opdracht is afgerond, meer mogelijkheden voor de volgende projecten. En via Pauropus bv zijn er ook een aantal mensen ingeschakeld als opperman ter ondersteuning van onze metselaars.

We hebben werkgelegenheid bevordert voor kwetsbare groepen, door de schoonmaak uit te besteden bij een bedrijf die enkel werkt met medewerkers die een grote(re) afstand hebben tot de arbeidsmarkt. En door regelmatig gebruik te maken van de vergaderruimte bij Fort Lunet lV. Op deze bijzondere plek, gelegen op het Lunettenpark, wordt gewerkt door mensen met een verstandelijke beperking.

Door het geven van rondleidingen aan diverse restauratieopleidingen en deel te nemen aan de jaarlijkse Open Monumentendag, hebben we actief bijgedragen aan het delen van kennis.  

Mede dankzij ons zusterbedrijf Gebr. van Kessel, welke de SROI-verplichting hebben vervuld tijdens het grondwerk, hebben we deze mooie score kunnen behalen!