Zoeken

Restauratie Oude Kerk Zoetermeer

Op 12 juli werd de gerestaureerde toren van de Oude Kerk in Zoetermeer opgeleverd ! Een mooi project met een zeer mooie samenwerking met de opdrachtgever en van Hoogevest Architecten !

Oude Kerk Zoetermeer.jpg

Rik Buddenberg, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters van de PGZ, ondertekende het verbaal van de oplevering, evenals Jan Roest als architect en natuurlijk de Bonth van Hulten zelf. Daarmee is een prachtig en succesvol project afgerond. Het was een natte, maar ook een heel vreugdevolle morgen.

Bij de oplevering waren aanwezig; architect Van Hoogevest, de Bonth van Hulten, Bouwcommissie en college van kerkrentmeesters, plus de subsidiegevers. Ze hebben elkaar oprecht lof toegezwaaid voor een uitstekende samenwerking.