Zoeken
onthulling bord klimaatbos 31-08-2023 (17a).jpg

Klimaatbord onthuld

Op Landgoed Cleefwit (onderdeel van de Brabantse Peel) in Elsendorp is een klimaatbos gerealiseerd. Het klimaatbos is het resultaat van ons project voor duurzame uitvoering van de restauratie van de bekledingsmuren en kazematten op de Lunetten te Utrecht. Dit project voeren wij uit in opdracht van de gemeente Utrecht. Hierin proberen wij de CO2-uitstoot te reduceren en waar dit niet 100% mogelijk is hebben wij een registratie bijgehouden van de CO-2 uitstoot. Op deze manier nemen wij samen met onze opdrachtgever onze verantwoordelijkheid met een minimale impact op het milieu.

Wij hebben gezamenlijk met de opdrachtgever en andere VolkerWessels bedrijven dit klimaatbos aangelegd als compensatie voor de extra CO-2 uitstoot. De uitstoot die wij hebben veroorzaakt lag veel lager dan verwacht. Dit komt mede door de gekozen uitvoeringswijze en het gebruikt van HVO brandstof. Toch hebben wij de eerder berekende 1100 bomen geplant welke goed zijn voor de CO-2 compensatie.

Ook andere VolkerWessels-ondernemingen hebben hier vanuit verschillende projecten aan bijgedragen. In totaal zijn er 3.750 bomen aangeplant, is bodemverbetering toegepast en zijn beschermingsmaatregelen genomen tegen wildvraat. Al deze maatregelen zorgen ervoor dat het bos beter bestand is tegen de gevolgen van klimaatverandering en dat het over een periode van 30 jaar naar verwachting 110 ton extra CO2 op kan slaan.

Om de afronding van de werkzaamheden te vieren hebben we afgelopen donderdag met elkaar een klimaatbord met informatie voor bezoekers onthuld. Aansluitend op de onthulling vond een korte excursie plaats, waarbij de geplante bomen werden bezocht onder deskundige begeleiding van de Bosgroepen.
Het landgoed is vrij toegankelijk, dus ga een kijkje nemen als je eens in de buurt bent.