Zoeken

Een rondleiding over onze steigers

Vandaag ontvingen we op ons restauratie-project de Vier Lunetten in Utrecht de studenten voor de NCE opleiding Professional Restauratie.

1679080197880.jpg

Na een presentatie over het werk aan de forten en kazematten, ons omgevingsmanagenent, flora & fauna en NGE’s (niet gesprongen explosieven) natuurlijk ook een rondleiding over onze steigers. Mooi om zoveel enthousiaste collega’s te ontmoeten.