icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Duurzaamheid

Of we nu ontwikkelen of realiseren, renoveren of restaureren, duurzaamheid is het uitgangspunt bij alles wat we doen. Omdat we zuinig en verantwoord willen omgaan met wat de aarde ons biedt.

De ontwikkeling van een duurzame samenleving is één van de grootste uitdagingen van onze samenleving. De Bonth van Hulten neemt hierin graag het voortouw. We passen zoveel mogelijk duurzame materialen en bouwmethoden toe en streven altijd naar een zo laag mogelijk energiegebruik in de gebruiksfase.

Focus op duurzaamheid zit in ons DNA. Het is immers inherent aan een groot deel van wat we doen: via renovatie en restauratie zorgen dat de waarde van een gebouw voort-duurt.

CO2-prestatieladder

De transitie naar een duurzame bedrijfsvoering kost tijd. We hebben wat dat betreft al heel wat bereikt en maken verdere stappen met bijvoorbeeld ons actieve energie- en grondstoffenbeheer en ons ISO14001-, FSC- en Bewuste Bouwer-certificaat. Maar we zien nog voldoende uitdagingen voor ons, zeker waar het gaat om het energieverbruik in de keten.

Om het eigen aandeel in de bouwketen terug te dringen, heeft ons moederbedrijf VolkerWessels een actief energiemanagementbeleid, gericht op het reduceren van het energieverbruik en de daaraan gerelateerde CO2-emissie. We doen onderzoek naar de CO2-emissie in de keten en werken samen met opdrachtgevers en leveranciers om de uitstoot te verminderen. Bijvoorbeeld door slimme, duurzame keuzes te maken in materialen, constructies, installaties en bouwmethoden. Cruciaal daarbij is transparantie, om inzicht te krijgen in de CO2-emissie en reductiemaatregelen in de hele bouwketen.