Zoeken

Restauratie Koepel Driebergen Rijsenburg

Een mooi staaltje restauratie is de Koepel in Driebergen Rijsenburg.

koepel driebergen (02).jpg

De koepel is ter nagedachtenis aan de laatste particuliere eigenaar, de heer Willink en ter opluistering van het park in 1889 gebouwd. Door de Bonth van Hulten zijn de gehele gemetselde fundering en natuursteentreden verwijderd en opnieuw opgemetseld met gedeeltelijk nieuw nagemaakte natuursteentreden en -blokken in de voet. De terrazo vloer in de koepel is hersteld en voorzien van een messing stootrand. Het gewelf van de koepel is opnieuw geschilderd met bladgoud sterren.

Koepel_Driebergen_181129.jpg