Zoeken

Restauratie/renovatie Fort bij 't Hemeltje

Fort ’t Hemeltje stamt uit 1877-1881 en is het laatst gebouwde fort van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het verdedigde een strook grond die niet onder water te zetten was en de spoorlijn ’s-Hertogenbosch-Utrecht.

FortHetHemeltje_Houten_181129.jpg

Tegenwoordig is het voor een groot deel in gebruik als kantoorruimte voor verschillende ondernemers die actief zijn op het gebied van duurzaamheid. Door de Bonth van Hulten zijn o.a. de kazemataansluitingen door middel van vloeibaar rubber waterwerend gemaakt. Ook zijn er gaten in de gevel hersteld voor het behoud van de aanwezige vleermuizen in het fort.

FortHetHemeltje_Houten_181129.jpg