Zoeken

Restauratie H. Bavo Kerk Harmelen

KerkHarmelen_171113.jpg

De H. Bavo kerk staat in de steigers voor een grote restauratie.

Van de gehele buitenzijde wordt het voeg- en metselwerk hersteld zo ook het dakbeschot, de panlatten en de folie.

De bestaande dakpannen worden opnieuw gelegd en deels worden er nieuwe geleverd daar waar nodig.

Ook worden een aantal glas in lood ramen van de toren voorzien van nieuw lood.

Na deze restauratie is de kerk weer in zijn oude glorie hersteld!

KerkHarmelen_171113.jpg